Basiscursus Bijenhouden

Basiscursus Bijenhouden

Basiscursus voor de bijenteelt

Imkeren is de laatste tijd hot. Door de aandacht van de media hebben veel mensen gehoord over de problemen die de bijen hebben.
Daarnaast hebben imkersverenigingen last van vergrijzing. Als er geen imkers zijn dan wordt het aantal bijenvolken ook minder.

Daarom heeft de Imkersvereniging Hoenderloo besloten om basiscursussen te geven en voor 2020 willen we dit ook weer organiseren. U kunt zich nu al opgeven voor de komende cursus via het formulier onderaan deze pagina. We starten in het voorjaar van 2020.

Aanbod komen zaken als de biologie van het bijenvolk, de verschillende imkermethoden, gezondheidszorg, dracht(voedsel-)planten voor honing en stuifmeel enz.

De cursus bestaat uit 16 lessen onderverdeeld in 7 theorie- en 8 praktijklessen en 1 eindles. Een aantal theorie- en praktijklessen worden gecombineerd zodat theorie en praktijk naadloos op elkaar aansluiten. Het geleerde wordt dan direct in praktijk gebracht.

In de theorielessen worden aan de hand van een syllabus, PowerPoint en een prachtig boek de verschillende onderwerpen behandeld.

De theorielessen worden gegeven bij imkerij BijDaan, de praktijklessen worden gegeven in de verenigingsstal of op locatie.

Er wordt gewerkt in de bijenvolken vanaf het vroege voorjaar, de zomer en in de nazomer ter voorbereiding op het overwinteren van de volken.

Tijdens het werken in de volken komen onderwerpen aan de orde zoals, de voorjaarsinspectie, het uitwinteren, raampjes met kunstraat klaarmaken, zwermbeheersing, het honing slingeren, kastkaart, het reizen met de volken naar de drachtvelden, en als sluitstuk van de cursus het inwinteren van de volken.

Als afsluiting volgt er een examen waarna het certificaat wordt uitgereikt.

De kosten van de cursus bedragen €155,00 (inclusief cursusboek en koffie/thee tijdens de pauzes).

Iedere cusist is het cursusjaar gratis lid van Imkers Nederland en krijgt het blad Mijn Bijen.

Wordt u lid dan krijgt u het volgende seizoen een mentor en kunt u samen het geleerde in praktijk brengen.

Officiële data volgen nog

2019 Lessenschema basiscursus bijenhouden Imkersvereniging Hoenderloo

Les Onderwerpen Datum/Tijd, Plaats, Docent
Theorieles 1 Doel van de cursus en kennismaking
De honingbij in het algemeen
Broed en broedcyclus
Communicatie in het bijenvolk
Anatomie
Bijenproducten
Woensdag 27 maart,  19.30u
Imkersbedrijf BijDaan
Docent: Daan Ludwig
Theorieles 2 

praktijkles 1

Huisvestingen van de bijen, kasten, korven, kunststof kasten
Gebruiksmiddelen voor het bijenhouden
Voorbereidingen nieuw seizoen.

Eerste voorjaarsinspectie, waar op letten, koningin merken

Woensdag 3 april,19.30u Imkersbedrijf Bijdaan

Zaterdag  13 april, 13.00u
Imkersbedrijf BijDaan
Docent: Daan Ludwig

Theorieles 3 Honing en andere bijenproducten
Omgaan met honing
Etikettering, warenwet, etc.
Basiskennis honing en was
Woensdag  24 april,  19.30u
Imkersbedrijf BijDaan
Docent: Dick van Houwelingen
Theorieles 4 Hygiënisch imkeren
Amerikaans Vuilbroed
Varroabestrijding
Onderwerpen die niet (voldoende) aan de orde geweest zijn
 Woensdag  1 mei,  19.30u
Imkersbedrijf BijDaan
Docent: Dick van Houwelingen
Theorieles 5 

praktijkles 2

Voortplanting van het bijenvolk, natuurlijk zwermen

Kunstzwerm maken, veger (eventueel op het fruit)

woensdag 8 mei, 19.30u Imkersbedrijf Bijdaan

Zaterdag 11 mei,  13.00u
Imkersbedrijf BijDaan
Docent: Daan Ludwig

Praktijkles 3 Doppen breken
Zo mogelijk zwerm scheppen
Zaterdag  25 mei,  13.00u
Imkersbedrijf Bijdaan
Daan Ludwig
Praktijkles 4 Controle jonge moer aan de leg
Varroabestrijding (broedloze periode)
Zaterdag 8 juni,  14.30u
Imkersbedrijf BijDaan
Docent: Daan Ludwig
Praktijkles 5 Algemene controle, eventueel honing oogsten en verwerken Zaterdag 6 juli,  13.00u
Imkersbedrijf Bijdaan
Docent: Daan Ludwig
Praktijkles 6 Bijenvolken klaar maken voor de heidedracht Zaterdag 4 augustus,  14.00u
Imkersbedrijf Bijdaan
Docent: Daan Ludwig
Praktijkles 7 Praktijkles op de heide Zaterdag  21 augustus,  13.00u
Verenigingsstal
Docent: Daan Ludwig
praktijkles 8 Inwinteren, varroabestrijding en overige onderwerpen
Inwinteren, winterklaar maken materialen en ratenopslag
Zaterdag 5 oktober,  13.00u
Imkersbedrijf BijDaan
Docent: Daan Ludwig
Examenvragen worden gemaild Vrijdag  oktober
Uiterste inleverdatum antwoorden Dinsdag  oktober
Eindles Behandelen examenvragen en uitreiking getuigschrift Woensdag  23 oktober,  19.30u
Imkersbedrijf BijDaan

Data van praktijklessen zijn altijd onder voorbehoud van weersomstandigheden.

Adressen:

Imkersbedrijf BijDaan, Delenseweg 2a, 7352 TA, Hoenderloo

Verenigingsstal, Delenseweg tegenover nummer 7, Hoenderloo

Wilt u de Basiscursus volgen?
Vul hieronder uw naam, emailadres en telefoonnummer in.