Bijenstal reglement

Het reglement voor het gebruik van de bijenstal aan de Deelenseweg.

 1. De bijenstal is er alleen voor leden van de vereniging.
 2. Een ieder die de bijenstal gebruikt, of dit van plan is, is verplicht de coördinator, benoemd door het bestuur, hiervan een week van te voren op de hoogte te brengen.
 3. De bijenstal biedt plaats aan 12 kasten in de stal. Op het omheinde terrein kunnen ook nog kasten worden geplaatst op bankjes. Dit in overleg met de coördinator.
 4. De sleutel voor de bijenstal is in bezit van de coördinator en er is ook een sleutel op te halen bij imkerij BijDaan aan de Deelenseweg 2.
 5. Aan het gebruikmaken van de bijenstal zijn geen kosten verbonden.
 6. Indien onrechtmatigheden worden geconstateerd, dan contact opnemen met de coördinator.
 7. Het lijkt ons vanzelfsprekend dat elke kast voorzien is van naam en adres van de eigenaar.
 8. Na afloop van het bezoek aan de bijenstal dient de toegangsdeur te worden vergrendeld en het hek te worden afgesloten. Ook dient de sleutel te worden ingeleverd (zie punt 4).
 9. Het gebruik van de bijenstal is geheel voor eigen risico. Ook als niet-leden worden meegenomen om de bijenstal te bezichtigen, is dit voor eigen risico.
 10. Tenslotte laten we met zijn allen de bijenstal en het terrein zowel binnen als buiten de omheining netjes achterlaten.
 11. Indien andere activiteiten in en om de bijenstal worden georganiseerd, dan dient er overleg met de coördinator en het dagelijks bestuur plaats te vinden.

Hoenderloo, 1 januari 2017.

Bijenstal-coördinator : W H  Essenstam 

Rietdekkersdreef 6167328AJApeldoorn

Telefoon : 055-5420600

Email : w.h.essenstam@kpnmail.nl

Bestuur Imkersvereniging Hoenderloo.