ImkersCafé

ImkersCafé

Het ImkerCafé De Veger

Winterstop, Zaterdag 6 April 2019 starten we weer.

Iedere 1 zaterdag van de maand.

Een mooie gelegenheid om onder het genot van een drankje met andere imkers kennis en ervaringen uit te wisselen, of om raad te vragen aan de ervaren imkers.

Voor de goede orde; Imkerscafe de Veger is in hoofdzaak bedoeld voor de leden van de Imkersvereniging Hoenderloo e.o. en Bijenhoudersvereniging H.O.W., maar iedereen is welkom! Neem vooral je partner, kind, buurvrouw, schoonmoeder, of wie dan ook maar mee!

het ImkersCafé is geopend van 15.30 uur tot 17.00 uur.

Kom massaal het wordt een gezellige boel.

We willen dit houden op iedere eerst zaterdag van de maand.

De locatie is Imkerij Bijdaan, Delenseweg 2a, 7352 TA Hoenderloo

Vergoeding bestuivingsvolken

Vergoeding bestuivingsvolken

De Nederlandse Bestuivingscommissie heeft onlangs de prijzen voor de inzet van bijenvolken in de bestuiving als volgt vastgesteld:

 • Voor plaatsing in open veld geldt een vergoeding van € 70,00 per volk per gewas per 3 weken of minder. Bij verlenging van de plaatsing geldt een toeslag van € 3,00 per dag.
 • Voor plaatsing onder glas of kunststof geldt een vergoeding van € 5,50 per dag.
 • De transportkosten van de volken worden vergoed met € 0,30 per km.
Welkom

Welkom

Welkom op de website van de Imkersvereniging Hoenderloo.

De Imkersvereniging Hoenderloo is opgericht in 1923. We zijn een kleine vereniging van ongeveer 30 leden. Promoten van het bijenhouden is ons doel, door middel van het geven van cursussen en het meedoen aan de open imkerij dagen. Er zijn twee ledenvergaderingen per jaar, de voorjaarsvergadering voor het officiële gedeelte voor de pauze en daarna een informatief gedeelte en een gezellig samen zijn. De najaarsvergadering doen we de laatste jaren gezamenlijk met imkersvereniging HOW ( Harskamp, Wekerom en Otterloo ) Hierbij nodigen we dan vaak een spreker uit en is er ook weer tijd om ervaringen uit te wisselen. We proberen ook twee keer per jaar een bijenstalmeeting te organizeren om ervaringen met elkaar uit te wisselen en cursisten kennis te laten maken met de leden.
In 1935 hebben wij ons aangesloten bij de Algemene Nederlandse Imkersvereniging (ANI).                                          Door een fusie zijn we nu aangesloten bij Imkers Nederland.                                                                                      Dit is één van de landelijke organisaties die opkomt voor de belangen van de imkers en de bijen.

Insectenhotel

Insectenhotel

Dit is het insectenhotel van onze imkersvereniging die door de leden gebouwd is als nesthulp voor solitaire bijen, wespen, hommels en andere insecten.

Deze staat midden in het dorp achter de muziektent, in de wei voor het poortgebouw van het landgoed Klein Deelerwoud.

Lid worden

Lid worden

Lid worden van Imkersvereniging Hoenderloo

 

1. Als men lid wordt van Imkersvereniging Hoenderloo

is men automatisch lid van de Imkers Nederland.

2. De contributie van € 55,00 wordt rond de najaarsvergadering geïnd voor het jaar daarop.

3. Opzeggingen moeten voor 1 december geschieden anders blijft u dat jaar nog lid.

4. Het gebruik van de verenigingsstal gaat conform het bijenstalreglement.

Hier zijn geen kosten aan verbonden.

 

 

Imkers Nederland

Imkers Nederland

De Imkersvereniging Hoenderloo is opgericht in 1923. We zijn een kleine vereniging van ongeveer 30 leden.

In 1935 hebben wij ons aangesloten bij de Algemene Nederlandse Imkersvereniging (ANI).

Dit is één van de landelijke organisatie die opkomt voor de belangen van de imkers en de bijen.

De laatse jaren werken we nauw samen met de ABTB met het blad.en website

deze samenwerking wordt uitgebreid onder de naam Imkers Nederland.

Voor de gevorderde (vervolg) cursus, Drachtplanten, Bijengezondheid, Bestuivingsimker, Koninginnenteelt, Honingkeurmeester en Korfvlechten  kunt u op onderstaande site terecht.

www.imkersnederland.nl

 

Reglement voor het gebruik van de honingslinger

Reglement voor het gebruik van de honingslinger

 

 1. De honingslinger is er alleen voor de leden.
 1. Een ieder die gebruik wil maken van de slinger dient dit bij de coördinator, benoemt door het bestuur,  minimaal een week van te voren aan te vragen.
 1. De slinger staat bij imkerij Bij Daan aan de Delenseweg 2 (voormalig complex van v.v. Beatrix). De slinger kan hier worden opgehaald en teruggebracht.
 1. Voor het gebruik van de slinger dient een borg van € 25,00 te worden betaald bij het ophalen. Bij het terug brengen wordt, indien de slinger netjes schoongemaakt is, dit is ter beoordeling van Daan Ludwig, of de coördinator, € 20,00 van de borg terugbetaald. Indien de slinger gehavend, of niet meer in deugdelijke staat terugkomt, dan zijn de kosten van reparatie voor de gebruiker. De borg ad € 20,00 zal dan met de reparatiekosten worden verrekend.
 1. De gebruiker leent de slinger voor maximaal één dag achter elkaar. Stel van maandag 9 uur tot dinsdag 9 uur. De kosten voor dit gebruik zijn € 5,00 (zie punt 4).
 1. Op de inteken-, c.q. aftekenlijst wordt bijgehouden aan wie de slinger is uitgeleend.

Hoenderloo, 1 januari 2017.

Coördinator-Slinger : W H  Essenstam 

Rietdekkersdreef 6167328AJApeldoorn

Telefoon : 055-5420600

Email : w.h.essenstam@kpnmail.nl

Bestuur Imkersvereniging Hoenderloo.

Bijenstalreglement

Bijenstalreglement

Het reglement voor het gebruik van de bijenstal aan de Deelenseweg.

 1. De bijenstal is er alleen voor leden van de vereniging.
 2. Een ieder die de bijenstal gebruikt, of dit van plan is, is verplicht de coördinator, benoemd door het bestuur, hiervan een week van te voren op de hoogte te brengen.
 3. De bijenstal biedt plaats aan 12 kasten in de stal. Op het omheinde terrein kunnen ook nog kasten worden geplaatst op bankjes. Dit in overleg met de coördinator.
 4. De sleutel voor de bijenstal is in bezit van de coördinator en er is ook een sleutel op te halen bij imkerij BijDaan aan de Deelenseweg 2.
 5. Aan het gebruikmaken van de bijenstal zijn geen kosten verbonden.
 6. Indien onrechtmatigheden worden geconstateerd, dan contact opnemen met de coördinator.
 7. Het lijkt ons vanzelfsprekend dat elke kast voorzien is van naam en adres van de eigenaar.
 8. Na afloop van het bezoek aan de bijenstal dient de toegangsdeur te worden vergrendeld en het hek te worden afgesloten. Ook dient de sleutel te worden ingeleverd (zie punt 4).
 9. Het gebruik van de bijenstal is geheel voor eigen risico. Ook als niet-leden worden meegenomen om de bijenstal te bezichtigen, is dit voor eigen risico.
 10. Tenslotte laten we met zijn allen de bijenstal en het terrein zowel binnen als buiten de omheining netjes achterlaten.
 11. Indien andere activiteiten in en om de bijenstal worden georganiseerd, dan dient er overleg met de coördinator en het dagelijks bestuur plaats te vinden.

Hoenderloo, 1 januari 2017.

Bijenstal-coördinator : W H  Essenstam 

Rietdekkersdreef 6167328AJApeldoorn

Telefoon : 055-5420600

Email : w.h.essenstam@kpnmail.nl

Bestuur Imkersvereniging Hoenderloo.