Lid worden

Lid worden

Lid worden van Imkersvereniging Hoenderloo

 

1. Als men lid wordt van Imkersvereniging Hoenderloo

is men automatisch lid van de Imkers Nederland.

2. De contributie van € 55,00 wordt rond de najaarsvergadering geïnd voor het jaar daarop.

3. Opzeggingen moeten voor 1 december geschieden anders blijft u dat jaar nog lid.

4. Het gebruik van de verenigingsstal gaat conform het bijenstalreglement.

Hier zijn geen kosten aan verbonden.