Lid worden

Lid worden

Lid worden van Imkersvereniging Hoenderloo

 

1. Als men lid wordt van Imkersvereniging Hoenderloo

is men automatisch lid van de A.N.I (Algemene Nederlandse Imkersvereniging).

2. De contributie van € 55,00 wordt rond de najaarsvergadering geïnd voor het jaar daarop.

3. Opzeggingen moeten voor 1 januari geschieden anders blijft u dat jaar nog lid.

4. Het gebruik van de verenigingsstal gaat conform het bijenstalreglement.

Hier zijn geen kosten aan verbonden.