Najaarsvergadering

Najaarsvergadering

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de gezamenlijke najaarsbijeenkomst van de Imkersverenigingen Hoenderloo en HOW . Deze wordt gehouden  op:

Vrijdag 30 november in het Dorpshuis,  Sportlaan 5 , 6731 BD  Otterlo

Aanvang 19.45 uur.

Programma:

 Na een welkom en enkele mededelingen beginnen we met een lezing.

Wilde bijen staan in de belangstelling, vooral omdat het niet goed gaat met deze nuttige insecten. In een korte lezing zal Dick van Houwelingen iets  vertellen over het leven van deze interessante bijensoorten, waarom ze achteruit gaan en vervolgens zal hij nader ingaan op hulp die ook wij kunnen bieden om de achteruitgang te beperken.

Hierna gaan we ons opsplitsen in kleinere groepen en krijgt u een aantal interessante en leerzame vragen of situaties voorgelegd met bijbehorende foto’s. Het groepje gaat met elkaar bespreken wat er aan de hand is en geeft ideeën hoe dit opgelost kan worden.

Hierna zullen we gezamenlijk alle situaties gaan bekijken en wordt uitgebreid ingegaan op de oplossingen.

De vragen zijn dusdanig dat ze ook voor de beginnende imker leerzaam zijn en we zorgen ervoor dat in elk groepje zowel beginnende- als ervaren imkers zitten.

We onderbreken het geheel met een pauze.

Er is gelegenheid in de pauze uw eigen honing te laten onderzoeken op het juiste suikergehalte (dan een potje met uw honing meenemen).

Het belooft een interessante avond te worden en zien u graag op 30 november!

Namens beide besturen: Cees de Bondt en Anneke van Stokrom