Reglement voor het gebruik van de Honingslinger

  1. De honingslinger is er alleen voor de leden.
  1. Een ieder die gebruik wil maken van de slinger dient dit bij de coördinator, benoemt door het bestuur,  minimaal een week van te voren aan te vragen.
  1. De slinger staat bij imkerij Bij Daan aan de Delenseweg 2 (voormalig complex van v.v. Beatrix). De slinger kan hier worden opgehaald en teruggebracht.
  1. Voor het gebruik van de slinger dient een borg van € 25,00 te worden betaald bij het ophalen. Bij het terug brengen wordt, indien de slinger netjes schoongemaakt is, dit is ter beoordeling van Daan Ludwig, of de coördinator, € 20,00 van de borg terugbetaald. Indien de slinger gehavend, of niet meer in deugdelijke staat terugkomt, dan zijn de kosten van reparatie voor de gebruiker. De borg ad € 20,00 zal dan met de reparatiekosten worden verrekend.
  1. De gebruiker leent de slinger voor maximaal één dag achter elkaar. Stel van maandag 9 uur tot dinsdag 9 uur. De kosten voor dit gebruik zijn € 5,00 (zie punt 4).
  1. Op de inteken-, c.q. aftekenlijst wordt bijgehouden aan wie de slinger is uitgeleend.

Hoenderloo, 1 januari 2017.

Coördinator-Slinger : W H  Essenstam 

Rietdekkersdreef 6167328AJApeldoorn

Telefoon : 055-5420600

Email : w.h.essenstam@kpnmail.nl

Bestuur Imkersvereniging Hoenderloo.