Voorjaarsvergadering

Voorjaarsvergadering

Afgelopen woensdagavond hebben we onze jaarlijkse voorjaarsvergadering gehad bij Imkerij Bijdaan. In een mooie vernieuwde ruimte voor vergaderingen, lezingen, workshops, etc.

Het was een goede en gezellige vergadering alle stukken werden goedgekeurd door de aanwezigen. Er was ook nog een bestuursverkiezing Cor van Dronkelaar was herkiesbaar en gaat weer 4 jaar door als Voorzitter, Roelof van Putten was niet herkiesbaar en is afgetreden, hij werd door de voorzitter bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging, doordat er geen aanmeldingen waren voor nieuwe bestuursleden gaat Willem Essenstam de taak van Penningmeester op zich nemen waardoor er plaats is vrij gekomen voor een algemeen bestuurslid. Geïnteresseerde kunnen contact op nemen met één van de bestuursleden.